ΧΡΗΣΙΜΑ LINKS

ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Ε.Φ.Ε.Τ

Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων

Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.

Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων  – AGROCERT

Γ.Χ.Κ.

Γενικό Χημείο του Κράτους

ΕΛ.Γ.Ο.

Ελληνικός Οργανισμός Δήμητρα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ & ΦΟΡΕΙΣ

Π.Σ.Ε.

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων

Σ.Ε.Β.

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών

ΦΙΛΑΙΟΣ

Λέσχη Φίλων Ελαιολάδου

Ι.Ε.Γ.

Ινστιτούτο Ελληνικού Διατροφικού Πολιτισμού και Γαστρονομίας

Π.Ο.Ε.Σ.Ε.

Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμάτων

ΑΛΛΑ

Yπουργεία

 Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

 Υπουργείο Εθνικής ‘Aμυνας

 Υπουργείο Εξωτερικών

 Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης

 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

 Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου

 Υπουργείο Οικονομίας Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού

 Υπουργείο Οικονομικών

 Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας

 Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας Αγροτική Ανάπτυξη

 Υπουργείο Πολιτισμού Παιδείας & Θρησκευμάτων

 Υπουργείο Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων

 Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων

 Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

 

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου

 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας

 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας

 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης

 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης

 

Περιφέρειες

 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

 Περιφέρεια Αττικής

 Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

 Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

 Περιφέρεια Ηπείρου

 Περιφέρεια Θεσσαλίας

 Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

 Περιφέρεια Κρήτης

 Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

 Περιφέρεια Πελοποννήσου

 Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

 

Ερευνητικά Κέντρα – Φορείς Καινοτομίας

 Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος

 Παρατηρητήριο Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος

 Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης

 ALBA

 Δίκτυο Πράξη

 Εθνικό Δίκτυο Ερευνας & Τεχνολογίας

 Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)

 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Κοινωνικοί Φορείς

 Oικονομική Kοινωνική Eπιτροπή (ΟΚΕ)

 Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλαδας (ΓΣΕΒΕΕ)

 Γενική Συνοσμοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ)

 Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ)

 

Επιμελητήρια

 Tεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤEE)

 

Κρατικοί Φορείς

 Ανοικτή Διακυβέρνηση

 Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

 Βουλή των Ελλήνων

 Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού

 Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας

 Γενική Γραμματεία Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού

 Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας

 Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας

 Γενική Γραμματεία Καταναλωτή

 Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

 Γραφείο Πρωθυπουργού

 Διαδικτυακή Πύλη Εξαγωγών & Εξωστρέφειας

 Εθνική Στατιστική Υπηρεσία

 Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ)

 Εθνικό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης

 Εθνικό Τυπογραφείο

 Ελλάδα Συγχρηματοδοτούμενα Αναπυξιακά Προγράμματα

 Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρία

 Ελληνική Ένωση Τραπεζών

 Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

 Ελληνική Εταιρία Logistics

 Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων

 Ελληνική Κυβέρνηση

 Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

 Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας (ΕΛΙΝΥΑΕ)

 Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης

 

Εθνικοί Οργανισμοί

 Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί

 Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ελλάδα)

 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

 Ευρωπαϊκή Ο.Κ.Ε.

 Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

 Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

 Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

 Η Ευρωπαϊκή Ένωση στα Ηνωμένα Έθνη

 Ιδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ)

• Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών

 Μονάδα Οργάνωσης Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Μ.Ο.Δ.Α.Ε)

 ΟΗΕ

 Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων

 Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης

 Συμβούλιο της Ε.Ε.

 Συμβούλιο της Ευρώπης

 Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιριών και Ε.Π.Ε.

 Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)

 Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ)

 Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών

 Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών