ΠΟΠ & ΠΓΕ

Τα ΠΟΠ προϊόντα:

α) κατάγονται από τη συγκεκριμένη περιοχή, τον συγκεκριμένο τόπο ή τη συγκεκριμένη χώρα,

β) η ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά τους οφείλονται ουσιαστικά ή αποκλειστικά στο ιδιαίτερο γεωγραφικό περιβάλλον που περιλαμβάνει τους εγγενείς φυσικούς και ανθρώπινους παράγοντες, και

γ) η παραγωγή, η μεταποίηση και η επεξεργασία τους πραγματοποιούνται στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή.

 

Περιοχές Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης

1. Αποκόρωνας Χανίων Κρήτης

2. Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης

3. Βιάννος Ηρακλείου Κρήτης

4. Βόρειος Μυλοπόταμος Ρεθύμνου Κρήτης

5. Καλαμάτα Μεσσηνίας

6. Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης

7. Κρανίδι Αργολίδας

8. Κροκεές Λακωνίας

9. Λυγουριό Ασκληπειού

10. Πεζά Ηρακλείου Κρήτης

11. Πετρίνα Λακωνίας

12. Σητεία Λασιθίου Κρήτης

13. Θραψανό

14. Φοινίκι Λακωνίας

15. Τριζοινία

16. Σέλινο Κρήτης

17. Αγουρέλαιο Χαλκιδικής

18. Μεσσαρά

19. Γαλανό Μεταγγιτσίου Χαλκιδικής

Τα ΠΓΕ προϊόντα:

α) κατάγονται από την εν λόγω περιοχή, τον συγκεκριμένο τόπο ή την εν λόγω χώρα,

β) η συγκεκριμένη ποιότητα, η φήμη ή άλλα χαρακτηριστικά τους μπορούν να αποδοθούν στην εν λόγω γεωγραφική καταγωγή, και

γ) η παραγωγή, ή/και η μεταποίηση, ή/και η επεξεργασία πραγματοποιούνται στην οριοθετημένη αυτή γεωγραφική περιοχή.

Περιοχές Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης

1. Άγιος Ματθαίος Κέρκυρας

2. Λακωνία

3. Χανιά

4. Κεφαλονιά

5. Ολυμπία

6. Λέσβος

7. Πρέβεζα

8. Ρόδος

9. Θάσος

10. Σάμος

11. Ζάκυνθος

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιβάλλει ενδείξεις αναγνώρισης ποιότητας για ορισμένες κατηγορίες προϊόντων, μεταξύ των οποίων και το ελαιόλαδο. Οι εν λόγω ενδείξεις είναι οι εξής:

Π.Ο.Π. = Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης

Π.Γ.Ε. = Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη

Για να τύχουν της αναγνώρισης της ένδειξης Π.Ο.Π., τα προϊόντα πρέπει να παράγονται, επεξεργάζονται και μεταποιούνται σε οριοθετημένη περιοχή η οποία διαθέτει και αναγνωρισμένη μέθοδο – πρακτική (know-how).

Για την ένδειξη Π.Γ.Ε. τα κριτήρια είναι λιγότερο αυστηρά και απαιτείται σαφής σχέση του προϊόντος, σε ένα τουλάχιστον στάδιο της διαδικασίας παραγωγής, επεξεργασίας ή μεταποίησης, με την οριοθετημένη περιοχή.

Τα προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) διαθέτουν πλεονέκτημα στην διαδικασία προώθησης σε απαιτητικές αγορές, ειδικότερα για τις δυτικές χώρες.

Με τον τρόπο αυτό, εκτός από την εγγυημένη ποιότητα, το ελαιόλαδο συνδυάζεται με τη «παράδοση» που χαρακτηρίζει πολλές περιοχές της Ελλάδας, ως προς την παραγωγή του συγκεκριμένου προϊόντος, και αποτελεί πλεονέκτημα για επιλεκτικούς καταναλωτές.

Στον τομέα του ελαιολάδου έχουν επίσημα αναγνωρισθεί και κατοχυρωθεί βάσει σχετικών κανονισμών της Ε.Ε., οι ενδείξεις Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε. για 31 ελληνικά ελαιόλαδα συγκεκριμένων περιοχών (19 περιοχών Π.Ο.Π και 12 περιοχών Π.Γ.Ε).