ΤΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΣΦΑΛΕΣ ΠΡΟΪΟΝ

Η τυποποίηση είναι η διαδικασία, η οποία εξασφαλίζει στα προϊόντα, όπως και το ελαιόλαδο, σταθερή και άριστη ποιότητα, καθώς και ασφάλεια.

Η τυποποίηση εγγυάται την τήρηση των διαδικασιών ελέγχου ποιότητας και ασφάλειας του ελαιολάδου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θέτουν η ελληνική και η ευρωπαϊκή νομοθεσία και η οποία εφαρμόζεται μέσω του Γενικού Χημείου του Κράτους, του ΕΦΕΤ και κάθε άλλης ελεγκτικής αρχής.

Οι συσκευασίες που χρησιμοποιούνται κατά την τυποποίηση έχουν επιλεγεί με αυστηρά κριτήρια για την ποιοτική διασφάλιση του ελαιολάδου από τη νοθεία κατά τη διακίνηση. Γι’ αυτό είναι εφοδιασμένες με ειδικό πώμα εγγύησης.

Τα εχέγγυα της τυποποίησης για τον καταναλωτή υποστηρίζονται από την πλήρη αναγραφή της επωνυμίας του τυποποιητή. Με τον τρόπο αυτό ο καταναλωτής γνωρίζει

Οι επιχειρήσεις τυποποίησης ελαιολάδου διαθέτουν σύγχρονα εργαστήρια και πραγματοποιούν διαρκείς ποιοτικούς ελέγχους, οι οποίοι τους επιτρέπουν να εγγυηθούν υπεύθυνα στον καταναλωτή για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου που τυποποιούν. Η υποχρεωτική αναγραφή του τύπου ελαιολάδου, και κάθε άλλη πληροφορία στην ετικέτα επιτρέπουν στον καταναλωτή να επιλέγει το προϊόν που επιθυμεί. Η πλήρης αναγραφή των στοιχείων του τυποποιητή διασφαλίζουν τον καταναλωτή, καθώς γνωρίζει ποιος φέρει την ευθύνη και σε ποιον θα απευθυνθεί για οποιαδήποτε πληροφορία, σχετικά με το προϊόν.

Επιλέγοντας ένα τυποποιημένο & επώνυμο ελαιόλαδο, ο καταναλωτής μπορεί να είναι βέβαιος ότι καταναλώνει ένα προϊόν φρέσκο – δεδομένου ότι είναι σε μικρή συσκευασία και η ταχύτητα διακίνησης από τα ράφια των σημείων λιανικής πώλησης το απαλλάσει από επιβαρυντικούς για την ποιότητά του παράγοντες, όπως το τάγγισμα.

Η βιομηχανία τυποποίησης, χάρη στη διαρκή εξέλιξη των τεχνολογικών μέσων που διαθέτει, συμβάλλει καθοριστικά στην απόδοση αξίας στο ελαιόλαδο και στη διασφάλιση του καταναλωτή, βελτιώνοντας τις προδιαγραφές ποιότητας.

Σημεία στα οποία εστιάζει με ιδιαίτερα αποτελέσματα ο κλάδος της τυποποίησης είναι :

– ο ποιοτικός έλεγχος κατά την προμήθεια πρώτων υλών,

– η παρακολούθηση και αξιολόγηση των συνθηκών καλλιέργειας, συγκομιδής και σύνθλιψης, ώστε να εξασφαλίζει την προμήθεια της υψηλότερης ποιότητας του ελαιολάδου από τους παραγωγούς και εμπόρους,