ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ο ΣΕΒΙΤΕΛ είναι Μέλος και συνεργάζεται με:

Σ.Ε.Β.

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών

Π.Σ.Ε.

Πανελλήνιος Σύνδεσμος
Εξαγωγέων

Σ.Ε.Β.Ε.

Σύνδεσμος
Εξαγωγέων
Βορείου
Ελλάδος

Ι.Ο.Β.Ε.

Ινστιτούτο Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών

Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.

Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Ελαιολάδου

… καθώς και με άλλους κλαδικούς Επαγγελματικούς Οργανισμούς, για την προώθηση κοινών στόχων, ειδικότερα για την αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικών με την εμπορία του ελαιολάδου.

Συνεργάζεται επίσης με τους:

Ε.Β.Ε.Α.

Εμπορο-βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών

Σ.Α.Ε

Σύνδεσμο Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΎ ΕΜΠΟΡΊΟΥ – ENTERPRISE GREECE,