QUA AUTHENTIC

Διάρκεια προγράμματος: 25/07/2018 – 25/08/2021

Ανάπτυξη καινοτόμων «εργαλείων» για τον προσδιορισμό της γνησιότητας βασικών εξαγώγιμων ελληνικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας με συνδυασμό σύγχρονων τεχνικών: Ευαισθητοποίηση επαγγελματία και καταναλωτή

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποιήσεως Ελαιολάδου – ΣΕΒΙΤΕΛ, συμμετέχει ως η αρμόδια Πανελλήνια Επαγγελματική Οργάνωση του Τομέα στο τριετές (25/07/2018-25/08/2021) ερευνητικό πρόγραμμα QuaAuthentic_GR, με συντονιστή το Ινστιτούτο Prolepsis και επικεφαλής την κα Αθηνά Λινού, Καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και Πρόεδρο του Ινστιτούτου. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-05678).

Στη σύμπραξη συμμετέχουν επίσης και το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή και Πρόεδρο του Τμήματος κο Πέτρο Ταραντίλ και η Εταιρεία – Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου ΕΡΓΑΝΑΛ.

Η νοθεία και η διασφάλιση της γνησιότητας/αυθεντικότητας τροφίμων αποτελούν μείζονα ζητήματα για την ελληνική οικονομία και τη δημόσια υγεία. Σε αυτό το πλαίσιο, το Πρόγραμμα QuaAuthentic_GR στοχεύει στη διασφάλιση της ασφάλειας και ποιότητας ελληνικών παραδοσιακών προϊόντων, όπως το ελαιόλαδο αλλά και το μέλι.

Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο αποτελεί τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως το τρόφιμο με τα υψηλότερα ποσοστά νοθείας, κυρίως με σπορέλαια και/ή εξευγενισμένο ελαιόλαδο. Ταυτόχρονα, το (ανώνυμο κυρίως) μέλι βρίσκεται εντός των πρώτων πέντε νοθευμένων προϊόντων με διάφορα μέσα σε επίπεδο Ε.Ε. (π.χ. ανάμιξη διαφορετικών τύπων, εκ των υστέρων προσθήκη καραμελοχρώματος ή ουσιών).

Με βάση τα παραπάνω, στο πλαίσιο του QuaAuthentic_GR θα αναπτυχθούν:

  1. Καινοτόμα εργαλεία που θα αναλύουν τα κύρια ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των ελληνικών τύπων ελαιόλαδου και μελιού και θα πιστοποιούν τη γεωγραφική και βοτανική τους προέλευση.
  2. «Βιβλιοθήκη» με το προφίλ –ανά επιμέρους τύπο– ποιοτικών/ποσοτικών χαρακτηριστικών των προϊόντων ελαιόλαδου και μελιού. Η βιβλιοθήκη θα αποτελεί πρότυπο αναφοράς για τον έλεγχο των προϊόντων ως προς την αυθεντικότητα και ποιότητά τους.
  3. Εκπαιδευτικές και ενημερωτικές δράσεις ευαισθητοποίησης, οι οποίες θα απευθύνονται σε:
    – παραγωγούς και εταιρείες τροφίμων για την αποτροπή φαινομένων νοθείας,
    – καταναλωτές για την αποτελεσματική προφύλαξή τους από σύγχρονα φαινόμενα νοθείας.

Το έργο αναμένεται να έχει θετικό αντίκτυπο στη δημόσια υγεία, δεδομένου ότι θα ενισχυθεί η κριτική ικανότητα του καταναλωτή, ώστε να επιλέγει ελληνικά γνήσια/μη νοθευμένα προϊόντα, υψηλού επιπέδου ποιότητας. Παράλληλα, αναμένεται να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού ελαιόλαδου και μελιού, καθώς οι εταιρείες τροφίμων και οι Έλληνες παραγωγοί θα μπορούν να αξιοποιήσουν ένα σύγχρονο και καθ’ όλα έγκυρο εργαλείο για την πιστοποίηση της υψηλού επιπέδου ποιότητας των προϊόντων τους.

Η Δημόσια Δαπάνη του Προγράμματος συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Στοιχεία επικοινωνίας, Ματίνα Κούβαρη, MSc, PhD: m.kouvari@prolepsis.gr

Συντονιστής:
Ινστιτούτο Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής, Prolepsis – Institute of Preventive Medicine, Environmental and Occupational Health, Prolepsis

Εταίροι του προγράμματος:

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου (ΓΠΑ-ΕΤΔΑ) – Επιστημονικός Υπεύθυνος, Καθηγητής κ. Πέτρος Ταραντίλης

Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου ΕΡΓΑΝΑΛ

Επαγγελματική Οργάνωση Ελαιόλαδου ΣΕΒΙΤΕΛ

 

Νέο πρόγραμμα για την προστασία της δημόσιας υγείας και την ανάδειξη των ελληνικών παραδοσιακών προϊόντων – Ενάντια στη νοθεία του ελληνικού ελαιoλάδου και μελιού

posted by: SEVITEL  ||  04/10/2018   ||   15:03

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

– ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΛΑΙΟΤΕΧΝΙΑ (16/11/21)

– ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟ 15/10/2021 ΠΙΝΑΚΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ /ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (16/11/21)

– ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ (15/10/21)

– ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ (01/09/21)

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

15/10/21

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΛΑΙΟΤΕΧΝΙΑ

18/06/21

ΔΕΙΤΕ  ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΗ  2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΛΑΙΟΤΕΧΝΙΑ (2Η ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ) ΕΔΩ 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΔΩ

18/05/21

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΗ 2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΔΩ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 19/05/2021 – 21/06/2021

31/08/20

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ “ΠΡΑΞΗ ΕΛΑΙΟΤΕΧΝΙΑ” (με Κωδικό ΟΠΣ:5003115)

09/07/20

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ 1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (2η ΕΚΔΟΣΗ)ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ/ΕΡΓΟ «ΕΛΑΙΟΤΕΧΝΙΑ»(με Κωδικό ΟΠΣ:5003115)