ΜΕΛΗ

Ο ΣΕΒΙΤΕΛ εκπροσωπεί σε όλα τα επίπεδα, στην Ελλάδα και διεθνώς, τις  μικρές, μεσαίες και μεγάλες τυποποιητικές επιχειρήσεις ελαιολάδου.

Ο Σύνδεσμος προσφέρει στις επιχειρήσεις ενημέρωση, υποστήριξη, δυνατότητες προβολής και δικτύωσης.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΜΕ ΚΩΔ. EL

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΜΙΚΡΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ