ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ αποτελεί τον εκπαιδευτικό πυλώνα του ΣΕΒΙΤΕΛ. Στόχος της Ακαδημίας είναι η εκπαίδευση των στελεχών των επιχειρήσεων, αλλά και κάθε ενδιαφερομένου, σε θέματα σχετικά με το δένδρο, τα προϊόντα και την οικονομία της ελιάς.

Βασικό εργαλείο της Ακαδημίας είναι η διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, για θέματα σχετικά με τον ελαιοκομικό τομέα, τα οποία μπορούν να παρακολουθούν ελαιοπαραγωγοί, ελαιοτριβείς, τυποποιητές ελαιολάδου, γεωπόνοι, οικονομολόγοι, εξαγωγείς, έμποροι, εστιάτορες, μάγειροι, και κάθε ειδικότητα η οποία δραστηριοποιείται στον ευρύτερο ελαιοκομικό τομέα.

 

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποίησης Ελαιολάδου φιλοδοξεί να παρέμβει σουσιαστικά και αποτελεσματικά: 

•      στην πλήρωση του κενού γνώσης σε όλα τα επίπεδα της παραγωγικής και εμπορικής διαδικασίας

•      στην κάλυψη των αναγκών για διαρκή επιμόρφωση επιστημόνων αλλά και καταναλωτών

•      στην διαρκή ενημέρωση για κάθε αλλαγή στη νομοθεσία αξιοποιώντας:

•      τους επιστημονικούς συνεργάτες του

•      την Βιβλιοθήκη του

•      τα έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη του ελαϊκού τομέα

•      τις, επί δεκατίες, συνεργασίες του με εθνικούς και διεθνείς φορείς

•      το Διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ και Αναγνωρισμένο από το ΔΣΕ Οργανοληπτικό Εργαστήριο

 

Ενότητες Σεμιναρίων:

•      Παραγωγική Διαδικασία

•      Ορθές Πρακτικές

•      Γευσιγνωσία εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου

•      Οργανοληπτική διαδικασία

•      Φυσικο-Χημικά Θέματα

•      Εξαγωγές

•      Τυποποίηση / Εμπορία

•      Πιστοποίηση

•      Νομοθεσία / Labeling

•      Branding