20 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΕΒΙΤΕΛ

1. Είναι ο μοναδικός φορέας των επιχειρήσεων τυποποίησης και εξαγωγής ελαιολάδου

2. Είναι ιδρυτικό μέλος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Ελαιολάδου (ΕΔΟΕ), στην οποία Μέλη είναι όλοι οι Εθνικής Εμβέλειας φορείς που εκπροσωπούν αντίστοιχα τους επί μέρους κλάδους της οικονομίας της ελιάς, όπως την παραγωγή, την ελαιοποίηση, κ.λπ.

3. Συμμετέχει ως ο αποκλειστικός φορέας των επιχειρήσεων του δευτερογενούς τομέα των προϊόντων της ελιάς στον διαρκή διάλογο με όλους τους επίσημους εκπροσώπους της Πολιτείας, προωθώντας τεκμηριωμένες θέσεις και πολιτικές για την ανάπτυξη του τομέα και των επιχειρήσεων που ασχολούνται με τα προϊόντα της ελιάς

4. Συμμετέχει θεσμικά σε Επιτροπές και Όργανα που συνδιαμορφώνουν αποφάσεις και οριστικοποιούν νομοθετικό έργο

5. Αξιοποιεί Ευρωπαϊκά Προγράμματα στα οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλα τα Μέλη

6. Πρωτοστατεί σε διεκδικήσεις και πρωτοβουλίες βελτίωσης του πλαισίου υγιούς επιχειρηματικότητας και των όρων ανταγωνισμού.

7. Υποστηρίζει προτάσεις και θέσεις για την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων του κλάδου, την οικονομική τους ανάπτυξη, την διεύρυνση της απασχόλησης κλπ.

8. Παρέχει διαρκή, έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση για κάθε νομοθετική ρύθμιση, εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή

9. Παρεμβαίνει στην τελική διαμόρφωση των ρυθμίσεων

10. Παρακολουθεί και ενημερώνει για τις διαπραγματεύσεις συλλογικών συμβάσεων εργασίας, με γνώμονα την προάσπιση των δίκαιων συμφερόντων όλων των εμπλεκομένων

11. Παρακολουθεί,  γνωμοδοτεί και ενημερώνει για θέματα τεχνικά, ποιότητας, εξαγωγών, έρευνας, ανταγωνισμού, φορολογικά, εργατικά,  κλπ.

12. Δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής εκπροσώπων των επιχειρήσεων Μελών σε Επιτροπές και Ομάδες εργασίας (Τεχνικών &Χημικών Εμπειρογνωμόνων, Μάρκετινγκ, Εξαγωγών),  όπου διαμορφώνονται τα νέα δεδομένα της αγοράς

13. Διοργανώνει ενημερωτικές συναντήσεις για τα στελέχη των εταιριών Μελών του, για κάθε ειδικό θέμα που απασχολεί τον κλάδο

14. Δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης στη βιβλιοθήκη μελετών και άρθρων που προβάλουν τα προϊόντα του κλάδου

15. Πληροφορεί για τα εθνικά και Κοινοτικά Προγράμματα επενδύσεων, ανάπτυξης, προβολής και προώθησης κλπ.

16. Εξασφαλίζει συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια.

17. Διευκολύνει την επαφή των  επιχειρήσεων Μελών με ειδικούς εμπειρογνώμονες, γνώστες, διαμορφωτές της κοινής γνώμης κλπ.

18. Εξασφαλίζει τη συμμετοχή και προβολή των επιχειρήσεων Μελών μέσα από εμπορικές – κλαδικές εκθέσεις εντός και εκτός της χώρας μας

19. Δημιουργεί ευκαιρίες για επαφές με σκοπό τη σύναψη συμφωνιών, επενδύσεων κλπ.

20. Συμβάλλει στη μείωση των αντικινήτρων και εμποδίων στο επιχειρηματικό περιβάλλον.