ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

Οι διαφορές στην ποικιλία του ελαιοδένδρου, στις καλλιεργητικές μεθόδους και στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά κατατάσσουν το ελληνικό ελαιόλαδο σε διάφορους τύπους, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι εξής:

 

Βιολογικό ελαιόλαδο. Προέρχεται από καλλιέργειες στις οποίες ο παραγωγός αντιμετωπίζει όλα τα καλλιεργητικά προβλήματα χωρίς χημικές ουσίες, φυτοφάρμακα και λιπάσματα.

 

Ελαιόλαδο ψυχρής έκθλιψης ή άθερμο. Παράγεται  από την έκθλιψη της ελιάς με τη χρήση χαμηλής θερμοκρασίας μάλαξης (μέχρι 27° C).

 

Αγουρέλαιο. Προέρχεται από άγουρες πράσινες ελιές, οι οποίες συλλέγονται στις αρχές της ελαιοκομικής περιόδου και παράγεται με τη μέθοδο της ψυχρής έκθλιψης.

 

 

Ξενοφώντος 15Α

τ.κ. 10557 αθηνα

info[a]sevitel.gr

www.sevitel.gr