ΜΕΛΕΤΕΣ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Η ιστορία του ΣΕΒΙΤΕΛ ξεκινά το έτος 1964,

όταν ιδρύθηκε ο προκάτοχος – φορέας,

ο «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ»,

ο οποίος εκπροσωπούσε κυρίως τις εξαγωγικέ

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 15Α

Τ.Κ. 10557 ΑΘΗΝΑ

+30 210 3238 856

sevitel[a]oliveoil.gr

www.sevitel.gr

Copyright ©ΣΕΒITΕΛ 2018 – Web Design by DEONTEAM