ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

ΠΡΟΒΟΛΗ

LINKS

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σαλάτες

Σάλτσες

Μαγείρεμα

Ψήσιμο

Μαγείρεμα

Ψήσιμο

Τηγάνισμα

Ελαιόλαδο

Το ελαιόλαδο είναι ο φυσικός φρουτοχυμός που προκύπτει από τον καρπό της ελιάς.

Διακρίνεται σε βρώσιμο ελαιόλαδο και σε μη βρώσιμο και ταξινομείται σε διάφορες κατηγορίες βάσει της επεξεργασίας που έχει υποστεί καθώς και της οξύτητας του σε ελαϊκό οξύ.

 

Ποιοτικές Κατηγορίες Ελαιολάδου

Σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του Κοινοτικού Κανονισμού 865/04 «σχετικά με την Κοινή Οργάνωση Αγοράς Ελαιολάδου και Επιτραπέζιων Ελιών» το ελαιόλαδο κατατάσεται σε τέσσερις κατηγορίες: Εξαιρετικό Παρθένο, Παρθένο, Ελαιόλαδο αποτελούμενο απο εξευγενισμένα και παρθένα ελαιόλαδα και Πυνηνέλαιο.

 

Οι ποιοτικές κατηγορίες του ελαιολάδου και οι χρήσεις του

Γλυκά

Τηγάνισμα

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 15Α

Τ.Κ. 10557 ΑΘΗΝΑ

+30 210 3238 856

info[a]sevitel.gr

www.sevitel.gr

Copyright ©ΣΕΒITΕΛ 2018 – Web Design by DEONTEAM