ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Σαλάτες

Σάλτσες

Μαγείρεμα

Ψήσιμο

Μαγείρεμα

Ψήσιμο

Τηγάνισμα

Ελαιόλαδο

Το ελαιόλαδο είναι ο φυσικός φρουτοχυμός που προκύπτει από τον καρπό της ελιάς.

Διακρίνεται σε βρώσιμο ελαιόλαδο και σε μη βρώσιμο και ταξινομείται σε διάφορες κατηγορίες βάσει της επεξεργασίας που έχει υποστεί καθώς και της οξύτητας του σε ελαϊκό οξύ.

 

Ποιοτικές Κατηγορίες Ελαιολάδου

Σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του Κοινοτικού Κανονισμού 865/04 «σχετικά με την Κοινή Οργάνωση Αγοράς Ελαιολάδου και Επιτραπέζιων Ελιών» το ελαιόλαδο κατατάσεται σε τέσσερις κατηγορίες: Εξαιρετικό Παρθένο, Παρθένο, Ελαιόλαδο αποτελούμενο απο εξευγενισμένα και παρθένα ελαιόλαδα και Πυνηνέλαιο.

 

Οι ποιοτικές κατηγορίες του ελαιολάδου και οι χρήσεις του

Γλυκά

Τηγάνισμα

HALL 2  |  C32

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 15Α

Τ.Κ. 10557 ΑΘΗΝΑ

+30 210 3238 856

sevitel[a]oliveoil.gr

www.sevitel.gr

Copyright ©ΣΕΒITΕΛ 2018 – Web Design by DEONTEAM