ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Ελαιόλαδο

Το ελαιόλαδο είναι ο φυσικός φρουτοχυμός που προκύπτει από τον καρπό της ελιάς.

Διακρίνεται σε βρώσιμο ελαιόλαδο και σε μη βρώσιμο και ταξινομείται σε διάφορες κατηγορίες βάσει της επεξεργασίας που έχει υποστεί καθώς και της οξύτητας του σε ελαϊκό οξύ.

 

Ποιοτικές Κατηγορίες Ελαιολάδου

Σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του Κοινοτικού Κανονισμού 865/04 «σχετικά με την Κοινή Οργάνωση Αγοράς Ελαιολάδου και Επιτραπέζιων Ελιών» το ελαιόλαδο κατατάσεται σε τέσσερις κατηγορίες: Εξαιρετικό Παρθένο, Παρθένο, Ελαιόλαδο αποτελούμενο απο εξευγενισμένα και παρθένα ελαιόλαδα και Πυνηνέλαιο.

Σαλάτες

Σάλτσες

Οι ποιοτικές κατηγορίες του ελαιολάδου και οι χρήσεις του

Μαγείρεμα

Μαγείρεμα

Τηγάνισμα

Ψήσιμο

Ψήσιμο

Γλυκά

Τηγάνισμα

Ξενοφώντος 15Α

τ.κ. 10557 αθηνα

info[a]sevitel.gr

www.sevitel.gr