ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το κυρίαρχο σώμα του ΣΕΒΙΤΕΛ. Eπιμελείται και αποφασίζει για όλα τα θέματα

που περιλαμβάνονται στους σκοπούς και τις επιδιώξεις

του Σωματείου. Eκλέγει επίσης τα όργανα διοίκησης.

Πρόεδρος                        Γρηγόρης Αντωνιάδης               EΛΑΙΣ – UNILEVER HELLAS Α.Ε

Α Αντιπρόεδρος              Κωνσταντίνος Κουτσιούμπης    ΚΟΡΕ ΑΕ

Β Αντιπρόεδρος              Ανανίας Καραχανίδης                 ΚΑΡΠΕΑ ΑΕ

Γεν. Γραμματέας            Κων/νος Αντωνόπουλος             ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.

Αν. Γεν. Γραμματέας      Nίκη Γιαβρόγλου                        HELLENIC FINE OILS S.A.

Ταμίας                              Σωτήρης Πλεμμένος                  ΛΕΛΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΕ

Αν. Ταμίας                       Εμμανουήλ Γιαννούλης              ΕΛΣΑΠ ΑBETE

Σύμβουλος - Μέλος       Απόστολος Δουζένης                  ΑΠ. ΔΟΥΖΕΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ

Σύμβουλος - Μέλος       Στέφανος Βοστάνης                   ΚΑΤΣΑΚΟΥΛΗΣ ΑΕ

Σύμβουλος - Μέλος       Άρης Κεφαλογιάννης                 ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΒΕΕ

Σύμβουλος - Μέλος       Ηλίας Ζαβάκος                            ΝΟΥΤΡΙΑ ΑΕ

Σύμβουλος - Μέλος       Δημήτριος Πρίφτης                    ΥΙΟΙ ΝΙΚ. ΠΡΙΦΤΗΣ

Σύμβουλος - Μέλος       Χρήστος Δήμιζας                        ΔΗΜΙΖΑΣ ΟΕ

Ξενοφώντος 15Α

τ.κ. 10557 αθηνα

info[a]sevitel.gr

www.sevitel.gr

Πρόεδρος

Γρηγόρης Αντωνιάδης

EΛΑΙΣ – UNILEVER HELLAS Α.Ε

 

Α Αντιπρόεδρος

Κωνσταντίνος Κουτσιούμπης

ΚΟΡΕ ΑΕ

 

Β Αντιπρόεδρος

Ανανίας Καραχανίδης

ΚΑΡΠΕΑ ΑΕ

 

Γεν. Γραμματέας

Κων/νος Αντωνόπουλος ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.

 

Αν. Γεν. Γραμματέας

Nίκη Γιαβρόγλου

HELLENIC FINE OILS S.A.

 

Ταμίας

Σωτήρης Πλεμμένος

ΛΕΛΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΕ

 

Αν. Ταμίας

Εμμανουήλ Γιαννούλης

ΕΛΣΑΠ ΑBETE

 

Σύμβουλος - Μέλος

Απόστολος Δουζένης

ΑΠ. ΔΟΥΖΕΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ

 

Σύμβουλος - Μέλος

Στέφανος Βοστάνης ΚΑΤΣΑΚΟΥΛΗΣ ΑΕ

 

Σύμβουλος - Μέλος

Άρης Κεφαλογιάννης

ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΒΕΕ

 

Σύμβουλος - Μέλος

Ηλίας Ζαβάκος

ΝΟΥΤΡΙΑ ΑΕ

 

Σύμβουλος - Μέλος

Δημήτριος Πρίφτης

ΥΙΟΙ ΝΙΚ. ΠΡΙΦΤΗΣ

 

Σύμβουλος - Μέλος

Χρήστος Δήμιζας

ΔΗΜΙΖΑΣ ΟΕ