ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

 

• Εγκεκριμένες Τυποποιητικές Μονάδες Ελαιολάδου

• Δακοκτονία

• Επιτραπέζια (Βρώσιμη) Ελιά

• Μελέτες Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων

• Νομοθεσία Ελιά - Λάδι

• Ποιοτικός έλεγχος επιτραπέζιων ελιών

Ξενοφώντος 15Α

τ.κ. 10557 αθηνα

info[a]sevitel.gr

www.sevitel.gr