ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

 

• Εγκεκριμένες Τυποποιητικές Μονάδες Ελαιολάδου

• Δακοκτονία

• Επιτραπέζια (Βρώσιμη) Ελιά

• Μελέτες Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων

• Νομοθεσία Ελιά - Λάδι

• Ποιοτικός έλεγχος επιτραπέζιων ελιών

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 15Α

Τ.Κ. 10557 ΑΘΗΝΑ

+30 210 3238 856

sevitel[a]oliveoil.gr

www.sevitel.gr

Copyright ©ΣΕΒITΕΛ 2018 – Web Design by DEONTEAM