Ευρωπαϊκή βοήθεια στην Τυνησία με μεγαλύτερες εισαγωγές αφορολόγητου ελαιόλαδου

Για να βοηθήσουν την οικονομία της Τυνησίας, η οποία έχει πληγεί σοβαρά από τις τρομοκρατικές επιθέσεις του 2015, οι ευρωβουλευτές υπερψήφισαν το ευρωπαϊκό σχέδιο έκτακτων μέτρων που προβλέπει την εισαγωγή επιπλέον 70.000 τόνων αφορολόγητου ελαιόλαδου από την Τυνησία το 2016 και 2017. Οι ευρωβουλευτές, ωστόσο, υποχρέωσαν την Επιτροπή να εκδώσει μια ενδιάμεση αξιολόγηση και επικαιροποίηση των μέτρων εάν αποδειχθεί ότι αυτά βλάπτουν τους Ευρωπαίους παραγωγούς ελαιολάδου. 

Οι ευρωβουλευτές ζήτησαν επίσης από την Επιτροπή να εξασφαλίσει την παρακολούθηση των εισαγωγών από την αρχή μέχρι το τέλος.

Τα έκτακτα μέτρα υιοθετήθηκαν με 475 ψήφους υπέρ, 126 κατά, και 35 αποχές.

"Η Τυνησία έχει διανύσει πολύ δρόμο από την Αραβική Άνοιξη, ως μία από τις λίγες χώρες που πέτυχε πραγματικά τη δημοκρατική μετάβαση. Η Τυνησία υπήρξε στόχος τρομοκρατικών επιθέσεων ακριβώς επειδή οδεύει προς την εδραίωση της δημοκρατίας της. Οι επιθέσεις αυτές είχαν πολύ μεγάλο αντίκτυπο στον τομέα του τουρισμού και την ευρύτερη οικονομία σε μια εποχή που οι Τυνήσιοι αντιμετώπιζαν ήδη μια οικονομική κρίση, με υψηλά ποσοστά ανεργίας μεταξύ των νέων και μορφωμένων ανθρώπων. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό η ΕΕ να εκφράσει την αλληλεγγύη της προς τον λαό της Τυνησίας. Θέλουμε να πετύχει η Τυνησία, και θα πρέπει να τη βοηθήσουμε με συγκεκριμένα μέτρα που θα ενισχύσουν άμεσα την οικονομία της", δήλωσε η εισηγήτρια Marielle de Sarnez (Φιλελεύθεροι, Γαλλία), στη συζήτηση πριν από την ψηφοφορία.

Περισσότερες εισαγωγές αφορολόγητου ελαιολάδου

Οι ευρωβουλευτές υποστήριξαν την προτεινόμενη διετή προσωρινή ποσόστωση εισαγωγών 35.000 τόνων αφορολόγητου ελαιολάδου ετησίως (70.000 τόνοι συνολικά) για το 2016 και 2017. Αυτό δεν θα αυξήσει το συνολικό όγκο των εισαγωγών ελαιολάδου από την Τυνησία (η ΕΕ θα προσφέρει την έκπτωση στους δασμούς για το ελαιόλαδο που η Τυνησία ήδη εξάγει προς την ΕΕ).

Για να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες των Ευρωπαίων παραγωγών ελαιολάδου, οι ευρωβουλευτές εισήγαγαν πρόσθετες εγγυήσεις, όπως τη διεξαγωγή ενδιάμεσης αξιολόγησης και την επικαιροποίηση των μέτρων εάν αποδειχθεί ότι βλάπτουν τους ευρωπαίους παραγωγούς ελαιόλαδου, καθώς και τη διασφάλιση με μία ρήτρα παρακολούθησης ότι όλες οι ποσότητες ελαιολάδου στο πλαίσιο της ποσόστωσης έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου στην Τυνησία και εισάγονται απευθείας από τη χώρα αυτή. Ωστόσο, απέρριψαν την πρόταση ενδεχόμενης παράτασης των έκτακτων μέτρων ενίσχυσης πέρα από τα δύο έτη.

Νέα συμφωνία ελεύθερου εμπορίου

Με ένα ξεχωριστό ψήφισμα που υιοθέτηθηκε με 479 ψήφους υπέρ, 123 κατά, και 31 αποχές, οι ευρωβουλευτές καλωσορίζουν την έναρξη των συνομιλιών για τη σύναψη συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου με την Τυνησία, οι οποίες ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, και εφιστούν την προσοχή στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η χώρα μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις του 2015 που οδήγησαν στην κατάρρευση του τουριστικού κλάδου. Υποστηρίζουν τη σύναψη μιας "προοδευτικής και ασύμμετρης" συμφωνίας που θα "συμβάλει στη σταθερότητα της Τυνησίας, στην εδραίωση της δημοκρατίας και την αναζωογόνηση της οικονομίας της".

Επόμενα βήματα

Για τα έκτακτα μέτρα, το κείμενο θα επιστραφεί στην επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, ώστε να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για την τελική του μορφή μέσω τριλόγων με το Συμβούλιο.

Για τη σύναψη της σφαιρικής και σε βάθος συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών με την Τυνησία, οι συνομιλίες ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 2015.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα μέτρα έκτακτης ανάγκης εδώ.