Διαδικτυακό σεμινάριο της EFSA για την προετοιμασία των αιτήσεων για ισχυρισμούς υγείας

Η EFSA διοργανώνει στις 10 Μαρτίου 2016 και ώρες 10:00-11:00 (GMT+1) ένα διαδικτυακό σεμινάριο για την παρουσίαση των επιστημονικών πλευρών που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την προετοιμασία μίας αίτησης για έγκριση ισχυρισμού υγείας.

Το σεμινάριο απευθύνεται ειδικά σε αυτούς που προτίθενται να υποβάλουν αίτηση για ισχυρισμό υγείας προς αξιολόγηση από την EFSA. Είναι σημαντικό οι συμμετέχοντες να έχουν καλή γνώση των νέων γενικών επιστημονικών κατευθυντήριων γραμμών για τις αιτήσεις ισχυρισμών υγείας, καθώς και πρακτική εμπειρία στην υποβολή των αιτήσεων.

Κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις στην EFSA. Μετά την ολοκλήρωσή του, η EFSA θα αναρτήσει βίντεο του σεμιναρίου στον ιστότοπό της.

Η συμμετοχή, για τεχνικούς λόγους, θα είναι περιορισμένη στα 500 άτομα και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Στο σεμινάριο δε θα συζητηθούν θέματα γύρω από ισχυρισμούς υγείας που δεν έχουν ακόμα αξιολογηθεί από την αρμόδια Επιστημονική Ομάδα της EFSA ή γύρω από συγκεκριμένες επιστημονικές μελέτες.

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και εγγραφή για το σεμινάριο:

http://www.efsa.europa.eu/en/events/event/160310

Περισσότερες πληροφορίες για τους ισχυρισμούς υγείας και τη διαδικασία υποβολής αιτημάτων στην Ελλάδα:

http://www.efet.gr/portal/page/portal/efetnew/legislations/sociable_legislations/nutrition_claims