Εσπερίδα ΣΕΒΙΤΕΛ 20/4/2015 - Βίντεο

Μέρος 1ο - Ομιλίες εισηγητών

Μέρος 2ο - Βραβεύσεις