Συνέδριο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας

Συνέδριο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, 9-10 Μαίου 2015, Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας.