Συνεργασίες με άλλους φορείς

Ο ΣΕΒΙΤΕΛ είναι μέλος και συνεργάζεται με τον ΣΕΒ (Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών) σε κλαδικά θέματα της Βιομηχανίας, με τον ΠΣΕ (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων) σε θέματα διαδικασιών και αντικινήτρων εξαγωγών, με τον ΣΕΒΕ (Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος) και το ΙΟΒΕ (Ινστιτούτο Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών). Συνεργάζεται με το ΕΒΕΑ (Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών) σε θέματα πληροφόρησης, εμπορίας κ.λ.π., με τον Σύνδεσμο Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ, καθώς και με το ENTERPRISE GREECE (Ελληνική Εταιρεία Εξωτερικού Εμπορίου) σε θέματα προώθησης στις ξένες αγορές και ειδικότερα για την προώθηση του ελληνικού ελαιολάδου στις ΗΠΑ, ΚΑΝΑΔΑ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ και ΙΑΠΩΝΙΑ. Επίσης, συνεργάζεται με τους άλλους Επαγγελματικούς Οργανισμούς (ΕΣΒΙΤΕ, ΣΠΕΛ, ΠΕΜΕΤΕ) για την προώθηση κοινών στόχων, ειδικότερα για την αντιμετώπιση προβλημάτων εμπορίας ελαιολάδου και συμμετέχει στην ΕΔΟΕΕ (Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Ελαιολάδου και Ελιάς). Τέλος, αποτελεί ιδρυτικό μέλος του ΕΚΕΠΕ (Ελληνικό Κέντρο Εξαγωγών και Προώθησης Ελαιολάδου) καθώς και της ΣΕΒΙΤΕΛ ΑΜΚΕΠΕ (Σύνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποίησης Ελαιολάδου Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Προβολής Ελαιολάδου).