Συνάντηση ΣΕΒΙΤΕΛ με τον Αν. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Ευάγγελου Αποστόλου

Σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 17/4/2015 συνάντηση του αν. υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Ευάγγελου Αποστόλου με το προεδρείο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποίησης Ελαιολάδου - ΣΕΒΙΤΕΛ.

Ο κ. Αποστόλου ενημερώθηκε για το σύνολο των θεμάτων τα οποία απασχολούν τον κλάδο.

Στα πλαίσια παρακολούθησης και συντονισμού των θεμάτων αυτών, το Υπουργείο θα εξετάσει την δημιουργία μιας ολιγομελούς γνωμοδοτικής επιτροπής, η οποία θα λειτουργεί με την συμμετοχή υπηρεσιακών παραγόντων του ΥΠΑΑΤ, αλλά και εκπροσώπων των επαγγελματικών οργανώσεων του τομέα.

Μεταξύ των θεμάτων τα οποία συζητήθηκαν ήταν τα εξής:

1. Η ανάγκη σχεδιασμού και υιοθέτησης μιας μακροχρόνιας εθνικής στρατηγικής εξωστρέφειας για τον ελαιοκομικό τομέα, σε όλα τα επίπεδα και τους επιμέρους κλάδους (πρωτογενή παραγωγή, ελαιοτριβεία, πυρηνελαιουργεία, εμπορία, τυποποίηση, εσωτερική διακίνηση, εξαγωγές κλπ)

2. Ο συντονισμός των εξαγωγικών και ελεγκτικών φορέων του κράτους (τελωνεία, ΓΧΚ, Γραφεία ΟΕΥ της χώρας στο εξωτερικό, Enterprise Greece κλπ) για την προώθηση του προϊόντος, καθώς και την προστασία των ελληνικών ΠΟΠ/ΠΓΕ από φαινόμενα παραποίησης σήματος.

3. Η άμεση τροποποίηση της ΚΥΑ αριθ. 323902/24.9.09 για την επισήμανση του ελαιολάδου και η προσαρμογή της στις τροποποιήσεις του κοινοτικού πλαισίου.

4. Η καθιέρωση μη επαναχρησιμοποιούμενων μικρών συσκευασιών στα εστιατόρια και ευρύτερα στην μαζική εστίαση.

5. Η πάταξη της διακίνησης του χύμα-ανώνυμου ελαιολάδου μέσα από την αυστηρή εφαρμογή της κείμενης κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας για τους κανόνες λειτουργίας & ελέγχου της εσωτερικής αγοράς.

6. Η καθιέρωση «Ανταποδοτικής Εισφοράς» από όλους τους εμπλεκόμενους στον τομέα, μέσω της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Ελαιολάδου & Ελιάς -ΕΔΟΕΕ για την συγκέντρωση, χωρίς την επιβάρυνση του Δημοσίου, των απαραίτητων πόρων για την προβολή & προώθηση του ελληνικού ελαιολάδου & της επιτραπέζιας ελιάς.

7. Η ανάγκη επίσπευσης της καταβολής της συγχρηματοδότησης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τα Προγράμματα Προβολής – Προώθησης του Ελαιολάδου.

8. Η ανάγκη αυξημένης προσοχής για την αντιμετώπιση πιθανού κρούσματος από την Xylella Fastidiosa και στην χώρα μας από την γειτονική Ιταλία.

9. Η μελέτη και καταγραφή των ποιοτικών δεικτών (φυσικοχημικά & οργανοληπτικά χαρακτηριστικά) σε όλη την ελληνική επικράτεια (χαρτογράφηση) προκειμένου να θωρακίσουμε την εγχώρια παραγωγή μας για την ανώτερη ποιοτική κατηγορία του "εξαιρετικού παρθένου".

10. Η ανάγκη μελέτης και αξιολόγησης των πλεονεκτημάτων, αλλά και πιθανών προβλημάτων από την καθιέρωση του «Σήματος Ελληνικού Ελαιολάδου» από το ΥΠΑΠΕΝ.

 11. Η ανάγκη αντικειμενικής αξιολόγησης, δίκαιης κατανομής και ορθής αξιοποίησης των Προγραμμάτων Εργασίας των Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων - ΟΕΦ, με στόχο την βελτίωση της κατάστασης στον τομέα.