ΣΕΒΙΤΕΛ

Ο ΣΕΒΙΤΕΛ (Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποιήσεως Ελαιολάδου) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και λειτουργεί ως μη κερδοσκοπική επαγγελματική οργάνωση. Είναι ο κλαδικός φορέας των επιχειρήσεων τυποποιημένου ελαιολάδου και ο Επαγγελματικός Οργανισμός για την παρακολούθηση των θεσμών και μηχανισμών της Ε.Ε. σχετικά με την εφαρμογή της εκάστοτε Κοινής Οργάνωσης Αγοράς του προϊόντος.
Ιστορικό
Η ιστορία του ΣΕΒΙΤΕΛ ξεκινά το έτος 1964, όταν ιδρύθηκε ο προκάτοχος – φορέας, ο «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ», ο οποίος εκπροσωπούσε κυρίως τις εξαγωγικές ελαιουργικές επιχειρήσεις. Με την σημερινή του μορφή, δομή και οργάνωση, αλλά κάτω από τον τίτλο «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ», λειτούργησε από το έτος 1981. Μετά από τροποποίηση του αρχικού Καταστατικού, κατά την Γενική Συνέλευση του 1992 η επωνυμία άλλαξε σε «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ» και διακριτικό τίτλο ΣΕΒΙΤΕΛ, όπως παραμένει μέχρι σήμερα.
Οργανωτική Δομή
Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το κυρίαρχο σώμα του ΣΕΒΙΤΕΛ, η οποία επιμελείται και αποφασίζει για όλα τα θέματα που περιλαμβάνονται στους σκοπούς και στις επιδιώξεις του Σωματείου, ενώ επίσης εκλέγει τα όργανα διοίκησης.
 • Πρόεδρος                     Γρηγόρης Αντωνιάδης          EΛΑΙΣ – UNILEVER HELLAS Α.Ε
 • Α Αντιπρόεδρος            Κωνσταντίνος Κουτσιούμπης ΚΟΡΕ ΑΕ
 • Β Αντιπρόεδρος            Ανανίας Καραχανίδης           ΚΑΡΠΕΑ ΑΕ
 • Γεν. Γραμματέας          Κων/νος Αντωνόπουλος        ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.
 • Αν. Γεν. Γραμματέας    Nίκη Γιαβρόγλου                  HELLENIC FINE OILS S.A.
 • Ταμίας                        Σωτήρης Πλεμμένος              ΛΕΛΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΕ
 • Αν. Ταμίας                  Εμμανουήλ Γιαννούλης          ΕΛΣΑΠ ΑBETE
 • Σύμβουλος - Μέλος      Απόστολος Δουζένης              ΑΠ. ΔΟΥΖΕΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
 • Σύμβουλος - Μέλος      Στέφανος Βοστάνης                ΚΑΤΣΑΚΟΥΛΗΣ ΑΕ
 • Σύμβουλος - Μέλος      Άρης Κεφαλογιάννης              ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΒΕΕ
 • Σύμβουλος - Μέλος      Ηλίας Ζαβάκος                      ΝΟΥΤΡΙΑ ΑΕ
 • Σύμβουλος - Μέλος      Δημήτριος Πρίφτης                ΥΙΟΙ ΝΙΚ. ΠΡΙΦΤΗΣ
 • Σύμβουλος - Μέλος      Χρήστος Δήμιζας                    ΔΗΜΙΖΑΣ ΟΕ