ΣΕΒΙΤΕΛ

Ο ΣΕΒΙΤΕΛ (Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποιήσεως Ελαιολάδου) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και λειτουργεί ως μη κερδοσκοπική επαγγελματική οργάνωση. Είναι ο κλαδικός φορέας των επιχειρήσεων τυποποιημένου ελαιολάδου και ο Επαγγελματικός Οργανισμός για την παρακολούθηση των θεσμών και μηχανισμών της Ε.Ε. σχετικά με την εφαρμογή της εκάστοτε Κοινής Οργάνωσης Αγοράς του προϊόντος.
Ιστορικό
Η ιστορία του ΣΕΒΙΤΕΛ ξεκινά το έτος 1964, όταν ιδρύθηκε ο προκάτοχος – φορέας, ο «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ», ο οποίος εκπροσωπούσε κυρίως τις εξαγωγικές ελαιουργικές επιχειρήσεις. Με την σημερινή του μορφή, δομή και οργάνωση, αλλά κάτω από τον τίτλο «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ», λειτούργησε από το έτος 1981. Μετά από τροποποίηση του αρχικού Καταστατικού, κατά την Γενική Συνέλευση του 1992 η επωνυμία άλλαξε σε «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ» και διακριτικό τίτλο ΣΕΒΙΤΕΛ, όπως παραμένει μέχρι σήμερα.
Οργανωτική Δομή
Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το κυρίαρχο σώμα του ΣΕΒΙΤΕΛ, η οποία επιμελείται και αποφασίζει για όλα τα θέματα που περιλαμβάνονται στους σκοπούς και στις επιδιώξεις του Σωματείου, ενώ επίσης εκλέγει τα όργανα διοίκησης.
  • Πρόεδρος                     Γρηγόρης Αντωνιάδης       EΛΑΙΣ – UNILEVER HELLAS Α.Ε
  • Α Αντιπρόεδρος            Άρης Κεφαλογιάννης         ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΒΕΕ
  • Β Αντιπρόεδρος            Ανανίας Καραχανίδης        ΚΑΡΠΕΑ ΑΕ
  • Γεν. Γραμματέας          Κων/νος Αντωνόπουλος     ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.
  • Αν. Γεν. Γραμματέας    Nίκη Γιαβρόγλου               HELLENIC FINE OILS S.A.
  • Ταμίας                        Σωτήρης Πλεμμένος           ΛΕΛΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΕ
  • Αν. Ταμίας                  Εμμανουήλ Γιαννούλης       ΕΛΣΑΠ ΑBETE
  • Σύμβουλος - Μέλος      Απόστολος Δουζένης          ΑΠ. ΔΟΥΖΕΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
  • Σύμβουλος - Μέλος      Στέφανος Βοστάνης            ΚΑΤΣΑΚΟΥΛΗΣ ΑΕ