ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

 Ο ΣΕΒΙΤΕΛ εξυπηρετεί μικρές, μεσαίες και μεγάλες τυποποιητικές επιχειρήσεις ελαιολάδου.

Ο Σύνδεσμος προσφέρει στις επιχειρήσεις

ενημέρωση, υποστήριξη, δυνατότητες προβολής και δικτύωσης.

Κατάλογος

Επιχειρήσεων

Μελών

Επιχειρήσεις

Μέλη

με Κωδ. EL

Επιχειρήσεις

Μέλη Προμηθευτές

μικρών συσκευασιών

για τη μαζική εστίαση

HALL 2  |  C32

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 15Α

Τ.Κ. 10557 ΑΘΗΝΑ

+30 210 3238 856

sevitel[a]oliveoil.gr

www.sevitel.gr

Copyright ©ΣΕΒITΕΛ 2018 – Web Design by DEONTEAM