ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

 Ο ΣΕΒΙΤΕΛ εξυπηρετεί μικρές, μεσαίες και μεγάλες τυποποιητικές επιχειρήσεις ελαιολάδου.

Ο Σύνδεσμος προσφέρει στις επιχειρήσεις

ενημέρωση, υποστήριξη, δυνατότητες προβολής και δικτύωσης.

Κατάλογος

Επιχειρήσεων

Μελών

Επιχειρήσεις

Μέλη

με Κωδ. EL

Επιχειρήσεις

Μέλη Προμηθευτές

μικρών συσκευασιών

για τη μαζική εστίαση

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 15Α

Τ.Κ. 10557 ΑΘΗΝΑ

+30 210 3238 856

sevitel[a]oliveoil.gr

www.sevitel.gr

Copyright ©ΣΕΒITΕΛ 2018 – Web Design by DEONTEAM