Ο ΣΕΒΙΤΕΛ εξυπηρετεί μικρές, μεσαίες και μεγάλες τυποποιητικές επιχειρήσεις ελαιολάδου.

Ο Σύνδεσμος προσφέρει στις επιχειρήσεις

ενημέρωση, υποστήριξη, δυνατότητες προβολής και δικτύωσης.

Κατάλογος

Επιχειρήσεων

Μελών

Επιχειρήσεις

Μέλη

με Κωδ. EL

ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

ΠΡΟΒΟΛΗ

LINKS

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Επιχειρήσεις

Μέλη Προμηθευτές

μικρών συσκευασιών

για τη μαζική εστίαση

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 15Α

Τ.Κ. 10557 ΑΘΗΝΑ

+30 210 3238 856

info[a]sevitel.gr

www.sevitel.gr

Copyright ©ΣΕΒITΕΛ 2018 – Web Design by DEONTEAM