ΜΕΛΕΤΕΣ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

ΠΡΟΒΟΛΗ

LINKS

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

1. Οδηγός Υγιεινής για τις Επιχειρήσεις Τυποποίησης και Εξευγενισμού ελαιολάδου και πυρηνέλαιου, Οδηγός Υγιεινής Νο 7, ΕΦΕΤ, ΑΘΗΝΑ 2003.

 

2. EΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ. (2014). [ebook] Αθήνα: Ινστιτούτο Προληπτικής, Περιβαλλοντολογικής και Εργασιακής Ιατρικής.

Available at: http://www.diatrofikoiodigoi.gr/?Page=entypo-yliko-enilikes [Accessed 8 Mar. 2018]

 

3. Basu, A. (2006). Dietary Factors That Promote or Retard Inflammation. Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, 26(5), pp.995-1001.

 

4. Yoneyama, S., Miura, K., Sasaki, S., Yoshita, K., Morikawa, Y., Ishizaki, M., Kido, T., Naruse, Y. and Nakagawa, H. (2007). Dietary Intake of Fatty Acids and Serum C-reactive Protein in Japanese. Journal of Epidemiology, 17(3), pp.86-92.

 

5. Aviram, M. and Eias, K. (1993). Dietary Olive Oil Reduces Low-Density Lipoprotein Uptake by Macrophages and Decreases the Susceptibility of the Lipoprotein to Undergo Lipid Peroxidation. Annals of Nutrition and Metabolism, 37(2), pp.75-84.

 

6. Moreno-Luna, R., Muñoz-Hernandez, R., Miranda, M., Costa, A., Jimenez-Jimenez, L., Vallejo-Vaz, A., Muriana, F., Villar, J. and Stiefel, P. (2012). Olive Oil Polyphenols Decrease Blood Pressure and Improve Endothelial Function in Young Women with Mild Hypertension. American Journal of Hypertension.

 

7. Smith, R., Kelly, C., Fielding, B., Hauton, D., Silva, K., Nydahl, M., Miller, G. and Williams, C. (2003). Long-term monounsaturated fatty acid diets reduce platelet aggregation in healthy young subjects. British Journal of Nutrition, 90(03), p.597.

 

8. Brzosko, S., De Curtis, A., Murzilli, S., Cerletti, C., Donati, M., De Gaetano, G. and Iacoviello, L. (2003). Effect of extra virgin olive oil on experimental thrombosis and primary haemostasis in rats. Journal of Thrombosis and Haemostasis, 1, pp.P2071-P2071.

 

9. Toledo, E., Hu, F., Estruch, R., Buil-Cosiales, P., Corella, D., Salas-Salvadó, J., Covas, M., Arós, F., Gómez-Gracia, E., Fiol, M., Lapetra, J., Serra-Majem, L., Pinto, X., Lamuela-Raventós, R., Saez, G., Bulló, M., Ruiz-Gutiérrez, V., Ros, E., Sorli, J. and Martinez-Gonzalez, M. (2013). Effect of the Mediterranean diet on blood pressure in the PREDIMED trial: results from a randomized controlled trial. BMC Medicine, 11(1).

 

10. World Health Organization. (2018). Healthy diet. [online]

Available at: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs394/en/ [Accessed 20 Mar. 2018].

 

11. Toledo, E., Salas-Salvadó, J., Donat-Vargas, C., Buil-Cosiales, P., Estruch, R., Ros, E., Corella, D., Fitó, M., Hu, F., Arós, F., Gómez-Gracia, E., Romaguera, D., Ortega-Calvo, M., Serra-Majem, L., Pintó, X., Schröder, H., Basora, J., Sorlí, J., Bulló, M., Serra-Mir, M. and Martínez-González, M. (2015). Mediterranean Diet and Invasive Breast Cancer Risk Among Women at High Cardiovascular Risk in the PREDIMED Trial. JAMA Internal Medicine, 175(11), p.1752.

 

12. Hu, F., Liu, S. and van Dam, R. (2001). Diet and risk of Type II diabetes: the role of types of fat and carbohydrate. Diabetologia, 44(7), pp.805-817.

 

13. Xin, Y., Li, X., Sun, S., Wang, L. and Huang, T. (2015). Vegetable Oil Intake and Breast Cancer Risk: a Meta-analysis. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 16(12), pp.5125-5135.

 

14. Buckland, G. and Gonzalez, C. (2015). The role of olive oil in disease prevention: a focus on the recent epidemiological evidence from cohort studies and dietary intervention trials. British Journal of Nutrition, 113(S2), pp.S94-S101.

 

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 15Α

Τ.Κ. 10557 ΑΘΗΝΑ

+30 210 3238 856

info[a]sevitel.gr

www.sevitel.gr

Copyright ©ΣΕΒITΕΛ 2018 – Web Design by DEONTEAM