ΙΣΤΟΡΙΑ

ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

ΠΡΟΒΟΛΗ

LINKS

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η ιστορία του ΣΕΒΙΤΕΛ ξεκινά το έτος 1964,

όταν ιδρύθηκε ο προκάτοχος – φορέας,

ο «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ»,

ο οποίος εκπροσωπούσε κυρίως τις εξαγωγικές

ελαιουργικές επιχειρήσεις.

 

Με την σημερινή του μορφή, δομή και οργάνωση, αλλά κάτω από τον τίτλο

«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΩΝ

- ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ»,

λειτούργησε από το έτος 1981.

Μετά από τροποποίηση του αρχικού Καταστατικού,

κατά την Γενική Συνέλευση του 1992 η επωνυμία άλλαξε σε

 «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ»

και διακριτικό τίτλο ΣΕΒΙΤΕΛ, όπως παραμένει μέχρι σήμερα.

Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το κυρίαρχο σώμα του ΣΕΒΙΤΕΛ,

η οποία επιμελείται και αποφασίζει για όλα τα θέματα

που περιλαμβάνονται στους σκοπούς και στις επιδιώξεις

του Σωματείου, ενώ επίσης εκλέγει τα όργανα διοίκησης.

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 15Α

Τ.Κ. 10557 ΑΘΗΝΑ

+30 210 3238 856

info[a]sevitel.gr

www.sevitel.gr

Copyright ©ΣΕΒITΕΛ 2018 – Web Design by DEONTEAM