ΙΣΤΟΡΙΑ

Η ιστορία του ΣΕΒΙΤΕΛ ξεκινά το έτος 1964,

όταν ιδρύθηκε ο προκάτοχος – φορέας,

ο «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ»,

ο οποίος εκπροσωπούσε κυρίως τις εξαγωγικές

ελαιουργικές επιχειρήσεις.

 

Με την σημερινή του μορφή, δομή και οργάνωση, αλλά κάτω από τον τίτλο

«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΩΝ

- ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ»,

λειτούργησε από το έτος 1981.

Μετά από τροποποίηση του αρχικού Καταστατικού,

κατά την Γενική Συνέλευση του 1992 η επωνυμία άλλαξε σε

 «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ»

και διακριτικό τίτλο ΣΕΒΙΤΕΛ, όπως παραμένει μέχρι σήμερα.

Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το κυρίαρχο σώμα του ΣΕΒΙΤΕΛ,

η οποία επιμελείται και αποφασίζει για όλα τα θέματα

που περιλαμβάνονται στους σκοπούς και στις επιδιώξεις

του Σωματείου, ενώ επίσης εκλέγει τα όργανα διοίκησης.

LINKS

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΡΟΒΟΛΗ

 

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 15Α

Τ.Κ. 10557 ΑΘΗΝΑ

+30 210 3238 856

sevitel[a]oliveoil.gr

www.sevitel.gr

Copyright ©ΣΕΒITΕΛ 2018 – Web Design by DEONTEAM