ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Ο ΣΕΒΙΤΕΛ είναι μέλος και συνεργάζεται:

 

• με τον σύνδεσμο επιχειρήσεων και βιομηχανιών – ΣΕΒ για κλαδικά θέματα της βιομηχανίας,

 

• με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων – ΠΣΕ για θέματα διαδικασιών, κινήτρων και αντικινήτρων εξαγωγών,

 

• με τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος - ΣΕΒΕ

 

• με το Ινστιτούτο Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών - ΙΟΒΕ

 

Συνεργάζεται επίσης:

 

• με το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών - ΕΒΕΑ σε θέματα πληροφόρησης, εμπορίας κ.λ.π.,

 

• με τον Σύνδεσμο Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ,

 

• με την Ελληνική Εταιρεία Εξωτερικού Εμπορίου - ENTERPRISE GREECE, σε θέματα προώθησης του ελληνικού ελαιολάδου στις διεθνείς αγορές.

 

Ο ΣΕΒΙΤΕΛ συμμετέχει στην Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Ελαιολάδου - ΕΔΟΕ και συνεργάζεται με τον ΠΑΣΕΛ, τη Νέα ΠΑΣΕΓΕΣ και τον ΣΑΣΟΕΕ, επίσης κλαδικούς Επαγγελματικούς Οργανισμούς, για την προώθηση κοινών στόχων, ειδικότερα για την αντιμετώπιση προβλημάτων στην εμπορία του ελαιολάδου.

 

Αποτελεί ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Κέντρου Εξαγωγών και Προώθησης Ελαιολάδου - ΕΚΕΠΕ, καθώς και της ΣΕΒΙΤΕΛ ΑΜΚΕΠΕ (Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποίησης Ελαιολάδου Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Προβολής Ελαιολάδου).

 

 

HALL 2  |  C32

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 15Α

Τ.Κ. 10557 ΑΘΗΝΑ

+30 210 3238 856

sevitel[a]oliveoil.gr

www.sevitel.gr

Copyright ©ΣΕΒITΕΛ 2018 – Web Design by DEONTEAM