ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

ΠΡΟΒΟΛΗ

LINKS

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ο ΣΕΒΙΤΕΛ είναι μέλος και συνεργάζεται:

 

• με τον σύνδεσμο επιχειρήσεων και βιομηχανιών – Σ.Ε.Β. για κλαδικά θέματα της βιομηχανίας,

 

• με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων – Π.Σ.Ε. για θέματα διαδικασιών, κινήτρων και αντικινήτρων εξαγωγών,

 

• με τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος - Σ.Ε.Β.Ε.

 

• με το Ινστιτούτο Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών - Ι.Ο.Β.Ε.

 

Συνεργάζεται επίσης:

 

• με το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών - Ε.Β.Ε.Α. σε θέματα πληροφόρησης, εμπορίας κ.λ.π.,

 

• με τον Σύνδεσμο Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ,

 

• με την Ελληνική Εταιρεία Εξωτερικού Εμπορίου - ENTERPRISE GREECE, σε θέματα προώθησης του ελληνικού ελαιολάδου στις διεθνείς αγορές.

 

Ο Σ.Ε.ΒΙ.Τ.ΕΛ. συμμετέχει στην Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Ελαιολάδου - Ε.Δ.Ο.Ε. και συνεργάζεται με τον ΠΑΣΕΛ, τη Νέα ΠΑΣΕΓΕΣ και τον ΣΑΣΟΕΕ, επίσης κλαδικούς Επαγγελματικούς Οργανισμούς, για την προώθηση κοινών στόχων, ειδικότερα για την αντιμετώπιση προβλημάτων στην εμπορία του ελαιολάδου.

 

Αποτελεί ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Κέντρου Εξαγωγών και Προώθησης Ελαιολάδου - ΕΚΕΠΕ, καθώς και της ΣΕΒΙΤΕΛ ΑΜΚΕΠΕ (Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποίησης Ελαιολάδου Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Προβολής Ελαιολάδου).

 

 

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 15Α

Τ.Κ. 10557 ΑΘΗΝΑ

+30 210 3238 856

info[a]sevitel.gr

www.sevitel.gr

Copyright ©ΣΕΒITΕΛ 2018 – Web Design by DEONTEAM