ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ο ΣΕΒΙΤΕΛ είναι Μέλος και συνεργάζεται με:

Σ.Ε.Β.

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών

Π.Σ.Ε.

Πανελλήνιος Σύνδεσμος

Εξαγωγέων

Σ.Ε.Β.Ε.

Σύνδεσμος

Εξαγωγέων

Βορείου

Ελλάδος

Ι.Ο.Β.Ε.

Ινστιτούτο Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών

... καθώς και με άλλους κλαδικούς Επαγγελματικούς Οργανισμούς, για την προώθηση κοινών στόχων, ειδικότερα για την αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικών με την εμπορία του ελαιολάδου.