ΜΕΛΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ο ΣΕΒΙΤΕΛ εκπροσωπεί σε όλα τα επίπεδα, στην Ελλάδα και διεθνώς, τις  μικρές, μεσαίες και μεγάλες τυποποιητικές επιχειρήσεις ελαιολάδου.

Ο Σύνδεσμος προσφέρει στις επιχειρήσεις ενημέρωση, υποστήριξη, δυνατότητες προβολής και δικτύωσης.

Κατάλογος

Επιχειρήσεων

Μελών

Επιχειρήσεις

Μέλη

με Κωδ. EL

Επιχειρήσεις

Μέλη Προμηθευτές

μικρών συσκευασιών

για τη μαζική εστίαση

20 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΕΒΙΤΕΛ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΕΒΙΤΕΛ