ΠΡΑΞΗ ΕΛΑΙΟΤΕΧΝΙΑ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

FOLLOW US ON FACEBOOK!

QUA AUTHENTIC

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΡΑΞΗ ΕΛΑΙΟΤΕΧΝΙΑ" (με Κωδικό ΟΠΣ:5003115)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (2η ΕΚΔΟΣΗ)

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ/ΕΡΓΟ «ΕΛΑΙΟΤΕΧΝΙΑ»

(με Κωδικό ΟΠΣ:5003115)

ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ