Το Οργανοληπτικό Εργαστήριο λειτουργεί,

σεβόμενο τους περιορισμούς του COVID -19

 

Το Οργανοληπτικό Εργαστήριο του ΣΕΒΙΤΕΛ συνεχίζει τη λειτουργία του την περίοδο αυτή που όλοι ακολουθούμε τις οδηγίες της Κυβέρνησης για την αναχαίτηση της διασποράς του ιού COVID – 19.

 

Παρά το γεγονός ότι ο ρυθμός λειτουργίας του Εργαστηρίου έχει επηρεαστεί, η Επιτροπή συνεδριάζει με τον αριθμό των 8 δοκιμαστών, μόλις συγκεντρωθεί ένας αριθμός δειγμάτων. Η Γραμματεία του Εργαστηρίου εργάζεται με τηλεεργασία.

 

Ως εκ τούτου παρακαλούνται οι τυποποιητικές επιχειρήσεις να αποστέλλουν ηλεκτρονικά τα αιτήματά τους (αριθμό δειγμάτων, επιθυμητή ημερομηνία παράδοσης / αποστολής αποτελεσμάτων) ώστε να προγραμματίζεται κάθε φορά η συνάντηση των γευσιγνωστών, τηρώντας αυστηρά τις απαιτήσεις της οργανοληπτικής μεθόδου και ταυτόχρονα τους κανόνες που έχουν τεθεί για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού.

 

Το Οργανοληπτικό Εργαστήριο του ΣΕΒΙΤΕΛ σεβόμενο τους πελάτες του και τις προσπάθειές τους για ένα άριστα ποιοτικό προϊόν, παρέχει υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών και σύμφωνα πάντα με τους Κανονισμούς και τις απαιτήσεις του ISO 17025.

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε στο lab@sevitel.gr &

στα τηλέφωνα 6936666365 κα Στέλλα Θεοδοσίου & 6936832397 κα Έφη Χριστοπούλου.