παράταση υποβολής αιτήσεων από 01- 30 Σεπτεμβρίου 2020

Ο ΣΕΒΙΤΕΛ (Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποιήσεως Ελαιολάδου) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και λειτουργεί ως μη κερδοσκοπική Επαγγελματική Οργάνωση. Είναι ο Κλαδικός Φορέας των επιχειρήσεων οι οποίες παράγουν, εμπορεύονται  και εξάγουν τυποποιημένο ελαιόλαδο και ο Επαγγελματικός Οργανισμός για την παρακολούθηση των θεσμών και μηχανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με την εφαρμογή της εκάστοτε Κοινής Οργάνωσης Αγοράς του προϊόντος.

ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΘΕΜΑ

07/2020

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποιήσεως Ελαιολάδου προσκαλεί, από τις 17 Ιουλίου 2020, τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα (ανεξαρτήτως κλάδου ή τομέα απασχόλησης) να υποβάλλουν ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στις δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης της "Πράξη Ελαιοτεχνία".

Διαβάστε περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΡΑΞΗ ΕΛΑΙΟΤΕΧΝΙΑ" (με Κωδικό ΟΠΣ:5003115)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (2η ΕΚΔΟΣΗ)

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ/ΕΡΓΟ «ΕΛΑΙΟΤΕΧΝΙΑ»

(με Κωδικό ΟΠΣ:5003115)

ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

παράταση υποβολής αιτήσεων από 01- 30 Σεπτεμβρίου 2020
παράταση υποβολής αιτήσεων από 01- 30 Σεπτεμβρίου 2020