παράταση υποβολής αιτήσεων από 01- 30 Σεπτεμβρίου 2020

Ο ΣΕΒΙΤΕΛ (Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποιήσεως Ελαιολάδου) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και λειτουργεί ως μη κερδοσκοπική Επαγγελματική Οργάνωση. Είναι ο Κλαδικός Φορέας των επιχειρήσεων οι οποίες παράγουν, εμπορεύονται  και εξάγουν τυποποιημένο ελαιόλαδο και ο Επαγγελματικός Οργανισμός για την παρακολούθηση των θεσμών και μηχανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με την εφαρμογή της εκάστοτε Κοινής Οργάνωσης Αγοράς του προϊόντος.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΡΑΞΗ ΕΛΑΙΟΤΕΧΝΙΑ" (με Κωδικό ΟΠΣ:5003115)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (2η ΕΚΔΟΣΗ)

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ/ΕΡΓΟ «ΕΛΑΙΟΤΕΧΝΙΑ»

(με Κωδικό ΟΠΣ:5003115)

ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

παράταση υποβολής αιτήσεων από 01- 30 Σεπτεμβρίου 2020
παράταση υποβολής αιτήσεων από 01- 30 Σεπτεμβρίου 2020